SJÄLEN

SJÄLEN

SJÄLEN  – Vi pratar om själen utan att riktigt veta var den är. Själen är en del av den vi är, en del i oss alla, ständigt närvarande. Ingen vet var själen sitter, en del tror att den sitter i hjärnan och andra att den sitter i hjärtat. Kanske är den överallt?...