KREATIV

KREATIV

KREATIV  – Ordet kreativitet kommer från latinets creo som betyder att skapa. Något vi alla människor gör hela tiden även om många tänker att bara vissa är kreativa. Under antiken så betraktades kreativitet som en gudomlig ingivelse och det är kanske detta...