MIRAKEL

MIRAKEL

MIRAKEL  – Ett mirakel eller ett under är en oväntad händelse som inte kan förklaras. Ett mirakel betraktas ofta som något övernaturligt eller något Gudomligt. Kanske tänker vi främst på mirakel när någon varit sjuk eller döende och blir frisk och ingen kan...