Hur kan jag vara till hjälp för dig?

Mia Skimmerstrand

Andlig Coach

Hjälper dig att hitta en personlig relation till din andlighet.

Boka gratis prova på möte!

Hör gärna av dig!

 

                         Kontakta mig gärna och se om jag kan vara rätt för dig just nu.

SpiritWalk
Vi möts mittemot
Mariaskolan
Ringvägen 23
118 53 Stockholm
Hörnet: Zinkens väg/
Zinkensdamms IP

 

Vad är andlighet?

Andlighet är ett känslomässigt intresse och en djup personlig upplevelse av livets mening och storhet, den upplevelsen utgår alltid från din egen erfarenhet.

Skillnad på coaching och terapi?

Coaching jobbar med personlig utveckling och utgår från ditt nuläge och framåt. Vi går inte tillbaks till barndomen som terapi gör, däremot kan vi jobba med mönster som du har från din barndom som påverkar hur du lever idag. Coaching har ett högre tempo än terapi. I terapi går man mer in i en djupare process av sig själv och bearbetar tex. depressioner, trauman, ångest.

Vad kommer jag kunna uppleva?

Du kan bland annat uppleva mer balans, ett inre lugn och en större förståelse för dig själv och andra. Du blir mer medveten om dina tankar och känslor. Du uppskattar dig själv och stöttar dig själv på ett nytt sätt. Du har tillgång till och kan vara i ditt autentiska jag oftare och din andlighet får en plats i din vardagen och i ditt liv.

Varför videomöte?

Det ger mig möjlighet att träffa och nå fler som vill ha en personlig relation till sin andlighet. Min erfarenhet är att när du kan vara ”hemma” och inte behöver ta dig någonstans, stärker du dig själv där du är. Du ökar energin och vibrationen inom dig och runt omkring dig. Detta ger dig ännu större tillgång till din andlighet där du är just nu och i din vardag. En av mina tjänster SpiritWalk är inte ett videomöte. Vi träffas och promenerar i Tanto på Södermalm i Stockholm.

Om det inte passar mig?

Andlig coaching passar inte alla. Jag tror att det finns ett grundbehov av en personlig andlig relation, även om det inte är självklart för alla. Om det finns en nyfikenhet hos dig på andlighet och en personlig relation till din andlighet så har jag ett gratis prova på möte på 15 minuter. Där kan du känna om jag är rätt för dig, på din livsresa just nu. Om det inte känns rätt så kommer du hitta den som är rätt för dig, du har startat processen. Om jag känner att jag inte är rätt för dig och det inte är andlig coaching som du behöver just nu, hänvisar jag dig vidare om jag kan.

Hur går det till?

 Börja med att boka ett gratis prova på möte på 15 minuter, för att se om jag är rätt för dig just nu på din livsresa. Och om det är Triangelcoaching, Mirror Mentorship, SpiritWalk eller Ditt Magiska Jag, som passar för dig. Ge varje möte minst 1 timma, även om vårt möte är 45 minuter. Vi möts på Whereby.com (videomöte)  (Ej SpiritWalk)  Du klickar på länken och skriver in ditt namn, jag öppnar för dig på din bokade tid. Börja med att sitta i tystnad eller meditation i 5-10 minuter innan vårt möte. Stäng av notiser och mobilen. Ha ett stort glas vatten, papper och penna, gärna en penna och en anteckningsbok som du gillar bredvid dig. Varje möte är unikt. Du sammanstrålar med den du är och det är en fantastisk känsla. Efter vårt möte, ge dig själv 5-10 minuter att skriva ner dina tankar, funderingar, insikter och sitta en stund i tystnad eller meditation. Avsluta med att drick upp hela ditt glas med vatten, innan du återvänder till din dag. Jag öppnar och stänger varje möte med att ge själen utrymme, jag visar dig hur. Vi bjuder in andligheten i vårt möte. Jag ser framemot att få möta dig! VÄLKOMMEN!

Varför skulle jag behöva det här?

Är du nyfiken på dig själv och andlighet? En personlig relation till sin andlighet förändrar alla delar av livet. Dina känslor kommer från djupet av ditt hjärta, din innersta kärna. Det kan kännas som en förälskelsen med dig själv, den du verkligen är, ditt sanna jag.

Du kan se och uppleva dig själv i ett större sammanhang och känna meningen med ditt liv. Du får en större känslomässig styrka, vilket stärker ditt immunförsvar. Du ökar din självkänsla och känner mer stöd i livet vilket kan inspirera andra och sprida goda energier.

Hur går betalningen till?

Du faktureras till din e-post efter vårt möte och betalar inom 10 dagar. Pris anges alltid i SEK inklusive moms. Vid fakturering till företag tillkommer 25 % moms på bokningen. Du kan betala för ett möte eller ett paketpris för alla våra möten.

Hur bokar jag av?

Avbokning för vårt möte senast 24 timmar innan avtala tid. Vid senare bokning eller om du helt uteblir utgår full betalning.
Om du blir sjuk: Läkarintyg för att få tillbaka 50% av kostnaden.
Avboka via den länk som du fick när du gjorde din bokning, eller på mia@miaskimmerstrand.se

Jag återbetalar eller reducerar inte avgiften, om du väljer att avsluta i förtid. I övrigt så gäller reglerna för avbokning på 24 timmar. Boka gärna ett gratis prova på möte på 15 minuter för att se om jag är rätt för dig just nu.

Vad är skillnaden mellan tjänsterna?

Triangelcoaching: Vi möts 10 gånger under 3 månader och du skapar din triangel som utgår från ditt Mod, vad som Inspirerar dig och vad Andlighet är för dig. Du kan sedan använda triangeln som en symbol som förankra dig i ditt liv.

Mirror Mentorship: Vi möts 5 gånger under 2 månader och mellan gångerna utmanar och utvecklar du dig själv. Jag speglar intuitivt det som pågår i dig just nu. 

SpiritWalk: Vi promenerar tillsammans 3 gånger under 1 månad i Tanto på Södermalm i Stockholm. Dessa promenader öppnar upp för ett större tankeflöde. Du bollar dina tankar och funderingar med mig och tillsammans skapas möjlighet till nya perspektiv.

Ditt Magiska Jag: Under 10 tillfällen, varannan vecka, bekantar du dig hur det är att leva ett mer andligt liv. Bygger på Lee Segers bok DITT MAGISKA JAG.

SpiritWalk 

Mötesplats

Mittemot Mariaskolan på Ringvägen 23.

Hörnet Zinkens väg/Zinkensdamms IP.

På Södermalm i Stockholm.

Mötesplats SpiritWalk - Andlig Coching - Mia Skimmerstrand - Andlig Coach